Skip to main content

La Conselleria d’Igualtat i Feminismes i l’Acadèmia del Cinema Català presenten el primer Protocol guia per la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en el sector audiovisual

El text, pioner i amb voluntat de garantir la reparació integral, contempla actuacions preventives i mesures específiques en tot el procés cinematogràfic, i reconeix la figura de coordinació d’intimitat

 Barcelona, 20 de juny 2024.- Tània Verge, consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, i Carla Vall, advocada especialitzada en violències masclistes, han presentat avui el Protocol guia per la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en el sector audiovisual, un text pioner a l’Estat i acordat amb el sector que ofereix un model d’actuació i d’abordatge amb garanties de no repetició per assegurar la reparació integral de les persones afectades per violència física, psicològica, sexual o digital. L’adhesió a aquest protocol per part de les empreses productores catalanes simplificarà els procediments per activar la investigació, alhora que implicarà un compromís de transparència i garantia d’aplicació de les mesures preventives establertes.

“El protocol guia que teniu a les mans volem que sigui un document referent, amb estàndards clars i rigorosos en les mesures de prevenció i reparació d’aquestes violències, i que ofereixi d’aquesta manera una guia pràctica per a totes les empreses i el conjunt de professionals del sector al nostre país. Fem una crida a l’adopció d’aquest protocol i a comprometre’s fermament amb la seva aplicació. La transformació del sector en un espai segur, respectuós i igualitari és una tasca col·lectiva que requereix la implicació de totes i tots”, han subratllat les impulsores del text.

L’Acadèmia del Cinema Català, amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona,  va crear de manera pionera el Servei d'atenció a les víctimes d'abús en el sector audiovisual i de les arts escèniques. De caràcter confidencial, gratuït i especialitzat, presta assessorament jurídic i psicològic des del 2022 en situacions de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Aquest servei té una funció clau en el protocol que ara es presenta, en tant que les víctimes o testimonis de situacions d'assetjament, i també la persona de referència dins el rodatge, podran dirigir-s'hi. El Servei podrà demanar a l'empresa l'activació del procediment requerit.

Temporalitat i itinerància, factors de risc específics del sector cinematogràfic

En termes generals, la indústria cinematogràfica es caracteritza per la temporalitat dels seus projectes i la itinerància de les persones professionals d’una producció a una altra. Sovint poden donar-se jornades llargues de rodatge amb nocturnitat o desplaçaments amb pernoctació fora del lloc habitual de residència. Aquesta intermitència laboral i característiques específiques del sector són un factor de risc per amagar i silenciar situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica, per raó de gènere i qualsevol altre tipus d’abús. En aquest context, els departaments de producció i direcció són els de màxim lideratge durant un rodatge i, per tant, els que tenen la màxima responsabilitat interdepartamental. En tot cas, l’empresa productora és la responsable de prendre-hi mesures preventives específiques i d'activar la comissió d'abordatge en cas que es produeixi una comunicació per part d'una de les persones que té contractades.

Persones de referència als rodatges

La prevenció proactiva, eix bàsic del text, s’entén com un conjunt d’actuacions permanents i prèvies a la constatació de conductes violentes. Tenen la finalitat última de transformació feminista estructural que pretén erradicar aquells factors sistèmics que perpetuen els estereotips sexistes i les causes contextuals que sustenten les violències masclistes. El protocol contempla la formació de persones de referència dins els rodatges, preparades per detectar i acollir casos i derivar-los al Servei d'atenció, així com un conjunt d’activitats de sensibilització a l’inici de les produccions dirigides a totes les persones que formin part del projecte. L'Acadèmia oferirà de manera periòdica i gratuïta aquestes formacions dissenyades específicament per al sector audiovisual i dirigides a formar els caps d'equip per poder fer aquestes tasques de detecció i acollida.

En segon lloc, el text també vol posar èmfasi la reparació integral, amb mesures preventives i cautelars aplicades als casos concrets, efectives i no revictimitzadores, de caràcter jurídic, econòmic, social, laboral, sanitari i educatiu, s’enfoquen, de manera simultània, a la no repetició i a la finalitat de recuperació. 

Comissions d'abordatge especialitzades

Els procediments d’actuació, no condicionats a la presentació de la denúncia penal, seran iniciats amb la presentació d’una comunicació o petició d’activació de procediment per part de la persona afectada, un tercer testimoni de la conducta o qualsevol altra persona que hagi tingut coneixement de la situació. També ho pot fer el Servei d'atenció a les víctimes o, d'ofici, la direcció de l'entitat, sempre que tingui el consentiment de la víctima. És obligatòria quan es tracta de menors d’edat o persones amb una situació especial de vulnerabilitat i ha de respectar en tot moment els principis de confidencialitat, autonomia i ritme de decisió de les persones que hagin patit la situació. 

Una vegada sol·licitada l’activació del procediment, en el termini màxim de tres dies s’ha de constituir la Comissió d’Investigació, creada ad hoc per a cadascuna de les situacions i i integrada per tres persones amb un perfil especialitzat en violències masclistes i LGTBI-fòbiques amb perspectiva interseccional, i, recomanablement, externes a l’empresa on s’ha produït el fet: dues persones de l’àmbit psicològic i jurídic, respectivament, i una persona especialitzada en l’audiovisual amb experiència en rodatge. L’abordatge del cas pot incloure mesures cautelars, reparadores o disciplinàries, amb sancions que poden implicar la suspensió de feina i sou, l’acomiadament disciplinari o l’exclusió de candidatures individuals a premis, entre d’altres. En el seu sisè punt, el text inclou recomanacions específiques per a les comunicacions amb els mitjans. 

Actuació i prevenció en tot el procés cinematogràfic

El protocol guia que avui s’ha presentat abasta totes les fases del procés cinematogràfic. En la prèvia al rodatge, reclama la màxima concreció de les escenes íntimes al guió i protegir especialment el càsting, un moment delicat on les imatges seran confidencials, no es podrà demanar un nu complet i es preveurà una figura de coordinació d’intimitat si l’escena requereix simulació de sexe. Tant el càsting com l’assaig, fases amb marcades estructures de poder i alt component de vulnerabilitat i dependència, s’hauran de desenvolupar sempre en un entorn professional i en horari laboral, mai en una habitació d’hotel o un habitatge particular. 

Per a la fase de rodatge, el protocol contempla mesures específiques en el cas de les escenes íntimes, on serà obligatòria la incorporació del departament de coordinació d’intimitat i s’haurà d’aplicar el protocol de set reduït, i per aquelles que compten amb infants o adolescents. Es posa especial atenció també als departaments tradicionalment molt masculinitzats (tècnics) o feminitzats (vestuari, maquillatge, perruqueria) on es produeixen sovint situacions d'abús de poder, actituds de menyspreu i comentaris masclistes, racistes o cosificadors.

Per a les festes de final de rodatge, d’estrena o de participació en festivals o gales, considerades un entorn laboral on les estructures de poder continuen en funcionament,  el protocol també estableix pautes específiques, com un espai d’acollida i assessorament en cas de patir qualsevol tipus de violència (punt lila) o la formació en la detecció i l’abordatge de violències masclistes i LGTBI-fòbiques per part del personal de l’organització.

La figura de coordinació d’intimitat

En un pas sense precedent a nivell estatal, el protocol també reconeix la figura de coordinació d’intimitat, un nou perfil professional en l’àmbit audiovisual i de les arts escèniques ja previst al Pla nacional de prevenció de les violències masclistes de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Es regularà com a figura referent en prevenció de les violències masclistes en els assajos i rodatges de les escenes relacionades amb la sexualitat i la intimitat, a partir d’una proposta de difusió, formació i acreditació actualment en curs encarregada a l’Acadèmia del Cinema Català. La iniciativa, que compta amb el suport tècnic de Lola Clavo, l’única coordinadora d'intimitat amb formació oficial a Catalunya, revisarà les tasques específiques, possibilitats, deures, limitacions i referents d’aquest figura a Nord-amèrica, Regne Unit o Austràlia, amb l’objectiu de formar i acreditar aquest perfil professional al nostre sector audiovisual. 


Podeu descarregar-vos el protocol complet aquí.

Podeu veure la roda de premsa aquí