Skip to main content

S’obre el Cens d’Artistes de Catalunya

Una iniciativa promoguda pel Departament de Cultura, CoNCA i el sector

El CoNCA i el Departament de Cultura de la Generalitat engeguen el Cens d’Artistes de Catalunya, un pas clau per aconseguir desenvolupar l'Estatut de l'Artista, una reclamació històrica del sector artístic i cultural que es basa en l'establiment d'un marc legal que asseguri les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat. 

El Cens és de caràcter electrònic i voluntari i, un cop completat, esdevindrà un document administratiu pioner i de referència per al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista.  S’hi poden inscriure tots els artistes amb residència habitual a Catalunya, formació artística i experiència professional mínima d’un any, un nombre mínim d’hores contractades o manifestacions artístiques durant els últims tres anys i d’ingressos procedents de la seva activitat artística. La inscripció es pot fer telemàticament mitjançant aquest formulari

El Cens d’Artistes de Catalunya és una de les mesures engegades per a l’assoliment d’un marc legal que reguli aspectes com el del currículum formatiu, la contractació, la tributació i la propietat intel·lectual, entre altres temes vinculats a l'àmbit professional de la cultura i de les arts. La reivindicació se centra en la necessitat de modificar la reglamentació actual per apropar-la a la realitat professional de l'àmbit i assolir les garanties econòmiques i laborals a què tenen dret els artistes com a treballadors culturals.