Skip to main content

Avís Legal

1. Dades identificatives

ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES (ACC)
Passeig de Colom, núm. 6 
08002 Barcelona
NIF: G64816515
Tel. 932682776
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2. Objecte

L’objecte de les presents condicions generals és regular l’ús que puguin fer els usuaris del web de l’ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES (d’ara endavant el Web), que actualment es troba allotjat a l’URL http://www.academiadelcinema.cat, sens perjudici de que certs serveis i continguts dins el Web es sotmetin a les seves pròpies condicions.

3. Accés i ús del Web

L’accés i l’ús del Web tenen caràcter gratuït per als usuaris i no exigeixen el registre previ de l’usuari per norma general. Això no obstant, l’accés i ús de certes informacions i serveis oferts a través del Web només poden dur-se a terme si l’usuari s’ha registrat prèviament.
En el cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i mots de pas, tant l’identificador com el mot de pas pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com el mot de pas en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant tots els possibles danys o conseqüències de qualsevol tipus que puguin derivar-se del trencament o revelació del secret.

4. Utilització de la informació

La propietat intel·lectual de la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats al Web són propietat exclusiva de l’ACC, per la qual cosa l’usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, i queda expressament prohibida la seva reproducció total o parcial, comunicació pública, distribució o qualsevol forma d’explotació, llevat dels casos en què s’hagi obtingut el consentiment previ i per escrit de l’ACC. L’usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Web, excepte quan hagi obtingut el consentiment exprés de l’ACC. L’usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del Web per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei, o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

5. Funcionament del Web

L’ACC podrà realitzar les modificacions que estimi convenients al Web, incloent la possibilitat d’incorporar serveis i continguts addicionals als actuals o bé suprimir-los, si s’escau. L’ACC podrà modificar el Web quan consideri oportú i podrà bloquejar-ne l’accés a la totalitat o una part dels usuaris per procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas l’ACC serà responsable del funcionament inadequat del sistema quan es degui a una configuració defectuosa dels equips de l’usuari o a una capacitat insuficient per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. L’ACC es compromet a realitzar tots els esforços necessaris per mantenir actualitzada la informació i els continguts que introdueixi al Web, si bé l’usuari ha de saber que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclusos al Web, els quals, si s’escau, l’ACC procedirà a reparar amb la màxima rapidesa tan aviat com en tingui coneixement.

6. Ètica i responsabilitat derivada de l’ús d’Internet i del Web per part de l’usuari.

L’ACC no serà en cap cas responsable de l’ús que l’usuari faci del Web. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta durant l’ús del Web, o dels recursos posats a la seva disposició, que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’ACC o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o la imatge de tercers, o que sigui il·lícita o atempti contra la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a l’ACC davant qualsevol possible reclamació, judicial o extrajudicial, que pugui presentar-se en contra seva com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà cap tipus de destrucció, alteració, inutilització o dany a les dades, programes o documents electrònics propietat de l’ACC, així com d’introduir a la xarxa programes, virus, applets o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, el sistema o els equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar o modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu amb fins comercials o publicitaris, així com dur a terme qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta generalment acceptats entre els usuaris d’Internet.

7. Signes distintius

Tots els signes distintius, com ara marques, noms comercials, etc., que apareixen al Web estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques, per la qual cosa els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització dels mateixos llevat que hagin obtingut el consentiment previ per escrit del titular.

8. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola i es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.