Skip to main content

Elisabeth Prandi

"ZEN: AQUI I ARA" 25 minuts.
L'Ana viu una vida molt normal i quotidiana. L’única petita diferència és que medita ... cada dia, sense excepció, de 6 a 7 del matí des de fa prop de 30 anys. D’una forma molt particular, ens explica què és el ZEN i què significa practicar zazen. Amb ella viatjarem més enllà dels seu peculiar dojo i ens obrirà les portes d’una sessió de meditació intensiva en grup, guiant-nos a través de tot un món de tradició i saviesa. 

Ana lives a normal, everyday life with only one exception: she has been mediating every single day from 6 to 7 in the morning for almost 30 years. Ana explains what Zen is for her and what it means to do zazen. We will travel with beyond Ana’s personal dojo to an intensive group mediation session where she guides us though a world of tradition and wisdom. 


http://www.promofest.org/films
http://videt-vilafranca.blogspot.com/search?updated-max=2011-02-12T12%3A57%3A00-08%3A00&max-results=20